GIRLS RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS

Bli med og løft frem det viktige arbeidet Plan gjør for jenter. Vi er fortsatt milelangt unna likestilling. Det er et mønster over hele verden at jenter blir diskriminert og stiller i andre rekke. Plan arbeider for barn – og for likestilling. Til inntekt for Plan har Costume og Cala Jade designet den perfekte vesken. Hele overskuddet fra salget går til Plan.
We are still miles away from obtaining complete equality. Discrimination is a recurring pattern throughout the world and girls are often treated as second class citizens. Come join us in the most important work Plan is doing for girls around the globe. The EQUALITY bag is designed for Plan by Costume and Cala Jade. The entire profit from the sale of these handbags will be for the benefit of Plan.

Photo: Desiree Mattsson